Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Bytostná přítomnost

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Herecká technika Michaila Čechova
 (Jaromír Vavroch)

2012, Bakalářská práce, Divadelní fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/7495 | Dramatická umění / Teorie a kritika | Theses on a related topic

Vnější a vnitřní herecká technika
 (Vojtěch Štulc)

2008, Diplomová práce, Divadelní fakulta AMU / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/2820 | Dramatická umění / Herectví činoherního divadla | Theses on a related topic

Osobní rozvoj vyjadřovacích prostředků v herecké práci
 (Jaromír Chmelař)

2020, Diplomová práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/tx5rn/ | Dramatická umění / Činoherní herectví | Theses on a related topic

Použití technik Michaila Čechova při tvorbě postavy
 (Martin Hudec)

2016, Diplomová práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/auvyl/ | Dramatická umění / Činoherní herectví | Theses on a related topic

Moje bytostná přítomnost na jevišti v inscenacích Café Umberto, Tři Sestry //a Opereta
 (Darina Kovářová)

2011, Diplomová práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/xh94d/ | Dramatická umění / Činoherní herectví | Theses on a related topic

Reflexe vědomí postavy ve vybraných prózách Zuzany Brabcové
 (Ondřej Sedlák)

2018, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/aqo9k/ | Filologie / Český jazyk a literatura | Theses on a related topic