Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Nádorová buňka

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Vliv bílkovin extracelulární matrix a paclitaxelu na dělení nádorových buněk
 (Marcela Jeličová)

2015, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//e5srpf// | Speciální chemicko-biologické obory / Analýza biologických materiálů | Theses on a related topic

Asporin a další proteiny extracelulární matrix u invazivních karcinomů prsu a prostaty
 (Dana Šimková)

2009, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//a65mit// | Biologie / Molekulární a buněčná biologie | Theses on a related topic

Afinitní purifikace proteinů z nádorové linie MCF-7 interagujících s potenciálními steroidními kancerostatiky.
 (Tereza FRYDRYŠKOVÁ)

2022, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//dih0mb// | Biologie / Experimentální biologie | Theses on a related topic

Tkáňově specifické rozdíly v regulaci exprese biotransformačního enzymu UGT2B7 receptorem pro vitamin D (VDR).
 (Ondřej ŽENATA)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//vrgdfc// | Biologie / Molekulární a buněčná biologie | Theses on a related topic

Cyklin-dependentní kináza 7 jako cíl farmakologických inhibitorů
 (Ladislava VYMĚTALOVÁ)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//r8os0u// | Biochemie / | Theses on a related topic