Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

festulolium

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Zvyšování nutriční hodnoty píce mezirodových hybridů Festulolium uplatněním mimokořenové aplikace selenu
 (Hanka Tobolíková)

2019, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//ulecxt// | Zemědělská specializace / Všeobecné zemědělství | Theses on a related topic

Hodnocení kořenového systému a infiltrační schopnosti půdy u vybraných druhů trav
 (Jiří Dostál)

2019, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//in8sw1// | Fytotechnika / | Theses on a related topic

Vytvorenie platformy pre rýchlu identifikáciu medzidruhových krížencov tráv.
 (Andrea SLÁVIKOVÁ)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//0elmu1// | Biologie / Molekulární a buněčná biologie | Theses on a related topic

Genová exprese u aloploidů a mezidruhových kříženců rostlin
 (Marek Glombik)

2021, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gumv3/ | Genomika a proteomika / | Theses on a related topic