Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

lolium l.

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Studium párování chromozomů u mezidruhových kříženců Lolium multiflorum x Festuca glaucescens
 (Tereza TOMÍČKOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//85b6b2// | Biologie / Molekulární a buněčná biologie | Theses on a related topic

Analýza a cytogenetické mapování tandemově se opakujících repetitivních sekvencí v příbuzných genomech druhů Festuca sp. a Lolium sp.
 (Jana ZWYRTKOVÁ)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//8t7uvl// | Biologie / Molekulární a buněčná biologie | Theses on a related topic

Studium genetické variability u vybraných druhů kostřav a jejich kříženců s rodem jílek
 (Denisa ŠIMONÍKOVÁ)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//k8lp8h// | Biologie / Molekulární a buněčná biologie | Theses on a related topic

Vyhodnocení složení vegetace na vybraném úseku železnice
 (Stanislava Navrátilová)

2016, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//fnka6m// | Zemědělská specializace / Agroekologie | Theses on a related topic

Vyhodnocení druhového složení vegetace ve vinicích vybrané vinařské obce
 (Kateřina Mertová)

2017, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//aqou6i// | Fytotechnika / | Theses on a related topic

Druhové složení vegetace ve vybrané vinici a její význam pro ekosystém
 (Tereza Vespalcová)

2016, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//5ugumx// | Zemědělská specializace / Agroekologie | Theses on a related topic