Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

meioza

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Meióza u čeledi Bovidae: mezidruhové srovnání meiotické synapse a rekombinace meiotických chromozomů
 (Hana Šebestová)

2015, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xx3lx/ | Biologie (čtyřleté) / Obecná a molekulární genetika | Theses on a related topic

Molekulární mechanismy regulující segregaci chromozomů v oocytech a časných embryích savců
 (Kristína Kovačovicová)

2019, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kday4/ | Biologie (čtyřleté) / Obecná a molekulární genetika | Theses on a related topic

Úloha evolučně konzervovaného proteinu Mo25 v regulaci rostlinných CIPK kináz
 (Kristýna Tučková)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yjczy/ | Biochemie / Genomika a proteomika | Theses on a related topic

Morfologické a funkční rozdíly mezi savčími oocyty získanými in vivo a kultivovanými in vitro.
 (Regína Gorylová)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cs8hr/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Gametogeneze skokanů rodu Pelophylax vybraných jedinců povodí Odry z pohledu cytogenetiky
 (Lucie PARMOVÁ)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//oa5vsv// | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Theses on a related topic

Studium meiózy hybridních sekavců rodu /Cobitis/, jejichž rodičovské druhy mají rozdílnou fylogenetickou vzdálenost
 (Andrea FIALOVÁ)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//7015ds// | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Theses on a related topic

Charakterizace a exprese genů kodujících ribozomální RNA u allopolydních růží (Rosa sekce Caninae)
 (Lucie Crhák Khaitová)

2011, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ckozf/ | Biologie (čtyřleté) / Obecná a molekulární genetika | Theses on a related topic

Strukturální charakterizace proteinů podílejících se na homologní rekombinaci
 (Jan Zálešák)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vua8a/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Hybridizace v rámci rodu Carex a způsoby jejího testování
 (Petra Veselá)

2016, Disertační práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//sba0fv// | Botanika / Fytologie lesa | Theses on a related topic