Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

pena dni

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Pěna dní
 (Hana Svobodová)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/my5zi/ | Učitelství pro střední školy / Výtvarná výchova Vizuální tvorba | Theses on a related topic

1. Teoretická část: Paměť rodiny: postprodukce a recyklace v současné rodinné fotografii 2. Praktická část a) Šperk - rodinné dědictví b) Ilustrace - Pěna dní
 (Dorota ŠPINKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//f1gf5k// | Výtvarná umění / Multimedia a design - Reklamní fotografie | Theses on a related topic

Funkce konstrukcí "předložka + infinitiv" v próze B. Viana Pěna dní a jejich překlad do češtiny
 (Lucie BERGEROVÁ)

2012, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//w89rrx// | Filologie / Česká filologie - Francouzská filologie | Theses on a related topic

Ilustrovaná kniha beletrie, Boris Vian-Pěna dní
 (Kateřina KYNCLOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Ústav umění a designu / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//b0gq9h// | Výtvarná umění / Ilustrace a grafika, specializace Knižní vazba | Theses on a related topic