Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

pohľadávka

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 18 theses)
Pohledávky po splatnosti z účetního a daňového hlediska
 (Vladimíra Tisoňová)

2011, Diplomová práce, Akademie Sting

https://is.sting.cz/th/r9urc/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Pohledávky po lhůtě splatnosti z účetního a daňového hlediska
 (Lucie DVOŘÁČKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//2rfq3c// | Ekonomika a management / Účetnictví a finanční řízení podniku | Theses on a related topic

Pohledávky z obchodního styku po splatnosti
 (Martina Fejtová)

2012, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/91630 | Ekonomika a management / Účetnictví a daně | Theses on a related topic

Účetní a daňové aspekty pohledávek z obchodního styku po splatnosti
 (Lucie Ondráková)

2012, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/91981 | Ekonomika a management / Účetnictví a daně | Theses on a related topic

Pohľadávky z obchodného styku po splatnosti
 (Jakub Buday)

2014, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/105831 | Ekonomika a management / Účetnictví a daně | Theses on a related topic

Platobná podmienka z pohľadu teórie a praxe medzinárodného obchodného styku
 (Jana Hutlasová)

2012, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/91141 | Ekonomika a management / Ekonomika a právo v podnikání | Theses on a related topic

Řízení závazků a pohledávek z obchodního styku v obchodní firmě
 (Pavla Sedláková)

2012, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomie a managmentu

http://theses.cz/id//hzn5j0// | Ekonomika a management (Bc.) / | Theses on a related topic

Platební podmínky kontraktu - jejich použití a vyhodnocení z hlediska ošetření rizik z pohledu kupujícího a prodávajícího
 (Hana Preislerová)

2013, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/g775w/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Elektronická kontraktace v obchodním styku
 (Martin Hasák)

2017, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rrzej/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Obchodování v Unii z pohledu DPH
 (Lucie KRÁLÍKOVÁ)

2012, Diplomová práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//2v48l4// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 18 theses)