Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

mastné kyseliny

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Nitro-fatty acids as potential endogenous regulators of macrophage essential physiological functions.
 (Hana Vereščáková)

2016, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yo0l9/ | Biologie (čtyřleté) / Fyziologie živočichů | Theses on a related topic

Interaction of dietary fatty acids with endogenous inductors of apoptosis in the human colonic epithelial cells
 (Belma Skender)

2014, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mjnnb/ | Biologie (čtyřleté) / Fyziologie živočichů | Theses on a related topic

Nový polymorfizmus genu apolipoprotein A2 a jeho asociace s obsahem mastných kyselin u prasat
 (Oleg Sukhov)

2018, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//ywcvhn// | Zootechnika / Živočišné biotechnologie | Theses on a related topic

Obraz SNP v slovenskej beletrii po roku 1945.
 (Dušan Kolcún)

2012, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zz8e9/ | Historické vědy / Historie | Theses on a related topic

Analýza výstavby Mostu SNP v Bratislave ako príkladu veľkého projektu socialistického mesta
 (Martin Boroš)

2010, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wp8y1/ | Sociologie / | Theses on a related topic

Vztah SNP v genu pro leptin a parametrů vnitřního prostředí býků Českého strakatého skotu
 (Eva Lysáková)

2019, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//g18rot// | Zootechnika / Živočišné biotechnologie | Theses on a related topic

Revitalizace parku SNP v Banské Bystrici
 (Katarína Sýkorová)

2015, Bakalářská práce, Zahradnická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//elg75w// | Zahradní a krajinářská architektura / Zahradní a krajinářská architektura | Theses on a related topic

Hledání SNP pro genetické mapování resistence obaleče jablečného, Cydia pomonella, vůči viru granulózy (CpGV)
 (Irena HLADOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//p1vwvc// | Biologie / | Theses on a related topic