Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

welfare

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 27 theses)
Trh biopotravin v České republice
 (Iveta TUREČKOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//i3olz4// | Chemie a technologie potravin / Technologie a řízení v gastronomii | Theses on a related topic

Trh s biopotravinami v České republice
 (Lukáš Gabrhel)

2017, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//cujt70// | Chemie a technologie potravin / Technologie potravin | Theses on a related topic

Rozvoj ekologického zemědělství a trhu s biopotravinami v zemích EU
 (Jitka Adamová)

2006, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz | Ekonomika a management / Účetnictví | Theses on a related topic

Regionální trh vybranými bio komoditami: bio brambory, ovoce a zelenina
 (Pavla TANCEROVÁ)

2014, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//j8hhnm// | Ekonomika a management / Obchodní podnikání | Theses on a related topic

Regionální trh vybranými bio komoditami: bio mléko
 (Aneta BEZEMKOVÁ)

2014, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//sda9nf// | Ekonomika a management / Obchodní podnikání | Theses on a related topic

Regionální trh vybranými bio komoditami: bio maso
 (Iva LEŠTINOVÁ)

2014, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//x03d6g// | Ekonomika a management / Obchodní podnikání | Theses on a related topic

Trh bioprodukty - spotřebitelské výzkumy
 (Michaela VESELÁ)

2014, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ozr7ci// | Ekonomika a management / Obchodní podnikání | Theses on a related topic

Chování spotřebitele na trhu s biopotravinami
 (Kateřina Suchanová)

2020, Diplomová práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//3scd2x// | Ekonomika a management / Řízení a ekonomika obchodu | Theses on a related topic

Trh s biopotravinami v České republice
 (Lukáš Gabrhel)

2017, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//cujt70// | Chemie a technologie potravin / Technologie potravin | Theses on a related topic

Chování spotřebitelů na trhu s biopotravinami
 (Tereza Bukvová)

2017, Diplomová práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//1876lg// | Ekonomika a management / Manažersko-ekonomický | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 27 theses)