Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

transgenerational transmission

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 15 theses)
Transgenerational Transmission of Trauma in J. S. Foer's Everything is Illuminated and D. Horn's The World to Come
 (Michaela STAŇOVÁ)

2013, Diplomová práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//jylnwt// | Filologie / Anglický jazyk a literatura | Theses on a related topic

Alkoholismus v souvislosti s transgeneračním přenosem a s výchovnými styly
 (Martina Komárková)

2023, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/k72fj/ | Učitelství přírodopisu pro základní školy / Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy Učitelství přírodopisu pro základní školy | Theses on a related topic

Transgenerační přenos traumatu holocaustu
 (Markéta Nečasová)

2022, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uhjdf/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Entropie ve vztahu k iniciaci/průběhu stresové reakce a její souvislost s transgeneračním přenosem informace
 (Filip Zlámal)

2020, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/r1ciz/ | Fyziologie, patologická fyziologie, lékařská chemie a biochemie / Patologická fyziologie | Theses on a related topic

Zanedbávání dítěte v rámci transgeneračního přenosu
 (Lucie Prášilová)

2017, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/z3j9a/ | Sociologie / Sociální práce | Theses on a related topic

Transgenerační přenos stylu výchovy uvnitř rodiny
 (Klára Kvitová)

2022, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//5k60b4// | Sociální pedagogika / | Theses on a related topic

Závislost na alkoholu se zřetelem k transgeneračnímu přenosu
 (Jana Novotná)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM5920 | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Transgenerační přenos výchovných stylů v rodinách současných rodičů
 (Kateřina Hoblová)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB11723 | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika se zaměřením na etopedii | Theses on a related topic

Transgenerační přenos ve vztahu k problematice trestání dětí
 (Jiří Brož)

2014, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM3499 | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Transgenerační přenos stylů výchovy
 (Svatava CEKOTOVÁ)

2009, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//4bat9a// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 15 theses)