Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

poslední míle

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 19 theses)
Management statické dopravy jako efektivní nástroj udržitelné dopravy ve městech
 (Michaela Jánová)

2021, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/iy9rp/ | Regionální rozvoj / Projektový management | Theses on a related topic

Ohodnocení možnosti snížení emisí z dopravy nahrazením spalovacích motorů za alternativní pohony v lokalitě Uherské Hradiště
 (Tomáš Jurásek)

2019, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137314 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Theses on a related topic

Možnosti rozvoje alternativní dopravy v okrese Kroměříž
 (Renata PETŘÍKOVA)

2009, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//mxa1es// | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj | Theses on a related topic

Alternatívny spôsob dopravy
 (Michal Pálfi)

2014, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/60930 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Moderní elektromobilita pro inteligentní město
 (Tomáš TOMEK)

2018, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//jwgav5// | Elektrotechnika a informatika / Elektrotechnika a energetika | Theses on a related topic

ELEKTROMOBILITA: VÝVOJ A VYUŽITÍ V MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVĚ
 (Oskar ŽIŽKA)

2022, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//muokve// | Ekonomika a management / | Theses on a related topic

Řešení city logistiky s využitím city terminálů pro distribuci zásilek
 (Petro Savko)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola logistiky o.p.s.

http://theses.cz/id//gtt19a// | Logistika / Logistika (LOG) | Theses on a related topic

City logistika a její uplatnění ve vybraném městě
 (Šárka Illichová)

2021, Diplomová práce, Vysoká škola logistiky o.p.s.

http://theses.cz/id//7y75xn// | Logistika / | Theses on a related topic

City logistika - neasistované doručení zásilek
 (Ondřej Bílek)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

https://vskp.vse.cz/eid/82174 | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic

City logistika a simulace v city logistice
 (Michal Mervart)

2008, Disertační práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/28051 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 19 theses)