Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

prevence povodni

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Ekonomika prevence povodní
 (Tomáš Cabrnoch)

2012, Diplomová práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//8t6fh0// | Ekonomika a management / Ekonomika a management podniku | Theses on a related topic

Ochrana obce před bleskovou povodní - možnosti prevence, opatření při nebezpečí vzniku a v průběhu povodně
 (Ondřej VÍTOVEC)

2016, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//3jpzlg// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Theses on a related topic

Povodňová prevence
 (Klára Pavlíčková)

2014, Diplomová práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//3eowbm// | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj: Bezpečnost regionu | Theses on a related topic

Pojištění majetku u katastrofického rizika povodeň
 (Pavel Hrabal)

2010, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/i5v1e/ | Hospodářská politika a správa / Pojišťovnictví | Theses on a related topic

Povodně v kontextu veřejné správy
 (Kamila Klemešová)

2013, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/phmps/ | Právní specializace / Veřejná správa | Theses on a related topic

Ochrana před povodněmi: hodnocení efektivnosti veřejných výdajových programů
 (Jana Vaňková)

2008, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/9940 | Hospodářská politika a správa / Ekonomika a správa životního prostředí | Theses on a related topic

Problematika povodní v malých obcích.
 (Jakub MOJTEK)

2014, Bakalářská práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//7h4ko1// | Tělesná výchova a sport / Ochrana obyvatelstva | Theses on a related topic

Vývoj a přenos infekčních onemocnění po povodních a ochrana obyvatelstva
 (Klára ZÁMEČNÍKOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//o0wkvl// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Theses on a related topic

Prevence kriminality a její specifikace při mimořádné události.
 (Jiří KOŠINA)

2010, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//jcle39// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Theses on a related topic

Protipovodňová prevence
 (Michaela Koubková)

2011, Bakalářská práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//atrg5o// | Ekonomika a management / Management ochrany podniku a společnosti | Theses on a related topic