Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

zaplavove uzemi

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 23 theses)
Návrh technických opatření při rekonstrukci historického areálu v záplavovém území
 (Magdaléna Musilová)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vgmdv/ | Geologie / Geologie aplikovaná a environmentální | Theses on a related topic

Umisťování staveb v ČR v záplavovém území
 (Kateřina Gajdošová)

2014, Bakalářská práce, Akademie Sting

https://is.sting.cz/th/avwty/ | Právní specializace / Právo ve veřejné správě | Theses on a related topic

Rozšíření a parazitofauna slunečnice pestré (Lepomis gibbosus L.) v záplavové oblasti dolní Dyje
 (Jitka Fojtů)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nosdt/ | Ekologická a evoluční biologie / Zoologie | Theses on a related topic

Povodňová situace v povodí Lužické Nisy na území České republiky
 (Tereza Chlupsová)

2015, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//olmcrv// | Geografie / geografie - humanitní studia | Theses on a related topic

Proces stanovování záplavových území
 (Gabriela Zíková)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola podnikání a práva, a.s. / Vysoká škola podnikání a práva

http://theses.cz/id//pqa54k// | Právní specializace / Právo ve veřejné správě | Theses on a related topic

Botanický průzkum vybraných lokalit v záplavovém území uvažovaného vodního díla Skalička u Hustopečí nad Bečvou.
 (Michal ORBAN)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//17k6hm// | Ekologie a ochrana prostředí / Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor | Theses on a related topic

Komparace modelů záplavového území obce Holešov
 (Markéta Habrová)

2018, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//2z8fuh// | Ochrana obyvatelstva / | Theses on a related topic

Rozvoj území v záplavových oblastech extrémních povodní: případová studie Litoměřicka
 (Veronika HRNČÍŘOVÁ)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//ybtysm// | Geografie / | Theses on a related topic

Rozdíl v rozsahu plánované evakuace v záplavovém území hlavního města Prahy s realizací a bez realizace protipovodňových opatření.
 (Jana Kuklová)

2019, Diplomová práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//shfn98// | Civilní nouzové plánování / | Theses on a related topic

Rizika záplavových území a jejich dopad na státní správu
 (Věra Křížková)

2017, Bakalářská práce, Fakulta 900 / Vysoká škola regionálního rozvoje

http://theses.cz/id//p4rrw6// | Bezpečnostní management v regionech / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 23 theses)