Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

povrchove chlazeni

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Studium povrchové změny styčné plochy brzdového kotouče
 (Jiří Verlík)

2016, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114958 | Strojní inženýrství / Strojírenská technologie | Theses on a related topic

Chlazení komprimovaného vzduchu povrchovými výměníky u turbokompresorů
 (David Závodský)

2013, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/99808 | Strojírenství / Provoz energetických zařízení | Theses on a related topic

Možnosti využití rostlinných extraktů pro snížení povrchové kontaminace chlazené drůbeže
 (Alena BANTOVÁ)

2010, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//usd291// | Chemie a technologie potravin / Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin | Theses on a related topic

Analýza a zkoušky dekontaminace mikroflory chlazených kuřat
 (Lenka ŠOUKALOVÁ)

2007, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//jaj3rf// | Chemie a technologie potravin / Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin | Theses on a related topic

Využití chladící věže pro chlazení výrobních bloků
 (Zdeněk HLÍNA)

2018, Diplomová práce, Fakulta strojního inženýrství / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//lqjo9y// | Energetika / Energetika - teplárenství | Theses on a related topic

Využití modelu teplotního pole pro optimalizaci technologie chlazení plynule odlévaných ocelových sochorů
 (Jaroslav Kubánek)

2011, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/87895 | Metalurgické inženýrství / Technologie výroby kovů | Theses on a related topic

Modelování chlazení tranzistorových zesilovačů
 (Patrik Bonczek)

2015, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108717 | Elektrotechnika / Aplikovaná elektronika | Theses on a related topic