Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

surface temperature

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Study of temperature dependence of surface-enhanced vibrational spectra and their use for reliable detection of organic analytes
 (Alžběta Kokaislová)

2016, Disertační práce, Fakulta chemicko-inženýrská / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//ovgz2p// | Chemie (čtyřletá) / | Theses on a related topic

Časoprostorová variabilita teploty permafrostu na ostrově Jamese Rosse
 (Lucia Pastíriková)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j0fbw/ | Geografie a kartografie / Fyzická geografie | Theses on a related topic

TERMOFYZIKÁLNÍ PROCESY A METODY LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ S ULTRAKRÁTKÝMI PULZY V POVRCHOVÉM STRUKTUROVÁNÍ
 (Denys MOSKAL)

2019, Disertační práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//d4j2yo// | Aplikované vědy a informatika / Fyzika plazmatu a tenkých vrstev | Theses on a related topic