Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

obstetrics

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Leidenská mutace v porodnictví
 (Konířová Konířová)

2022, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/iz7gl/ | Porodní asistence / | Theses on a related topic

Projevy biomoci v kontextu vybraných případů českého porodnictví
 (Michaela Kočicová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d8h0s/ | Sociologie / Genderová studia | Theses on a related topic

Trestní odpovědnost lékařů v oboru gynekologie a porodnictví
 (Magda Klamková)

2015, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ohdmo/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Pracovní podmínky porodních asistentek a všeobecných sester na gynekologickém a porodnickém oddělení
 (Nikola KOZÁKOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//ez34o0// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Postoj současných rodiček k analgezii v porodnictví
 (Lenka Juříková)

2019, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//hfxf3k// | Porodní asistence / Porodní asistentka | Theses on a related topic

Násilí v porodnictví
 (Naomi Ella NERUDOVÁ)

2018, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//jz8nv6// | Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy | Theses on a related topic

Indikace a frekvence porodnických operací (císařský řez, vakuumextrakce, klešťový porod)
 (Denisa Čižmářová)

2022, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//fofgig// | Porodní asistence / Porodní asistentka | Theses on a related topic

Odlišnosti péče o vietnamskou ženu v gynekologii a porodnictví
 (Michaela NOVOTNÁ)

2020, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//w05d7r// | Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče v porodní asistenci | Theses on a related topic

Analýza a návrh funkcí NIS pro oblast Porodnictví a neonatologie pomocí metody CWA
 (Veronika Činčalová)

2018, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128408 | Elektrotechnika / Biomedicínské inženýrství | Theses on a related topic

Problematika práce zdravotně sociálního pracovníka ve zdravotnictví
 (Eva Hanusová)

2018, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//zgv53b// | Zdravotně sociální péče / Zdravotně sociální pracovník | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)