Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

prevence katetrove infekce

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

PREVENCE VZNIKU KATÉTROVÉ INFEKCE BĚHEM OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE O CENTRÁLNÍ ŽILNÍ KATÉTR
 (Kateřina SLOVÁKOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//9mymie// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Využití chlorhexidinu v prevenci infekce v okolí místa zavedení centrálního žilního katétru.
 (Tomáš GLAC)

2013, Diplomová práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//di6qnm// | Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče | Theses on a related topic

Prevence katetrových infekcí cévního řečiště
 (Jakub Trojánek)

2014, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//6grjq6// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář | Theses on a related topic

Prevence katétrových infekcí krevního řečiště
 (Jitka MRŇOVÁ)

2009, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//1moaui// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Nozokomiální nákazy - výskyt a prevence katétrových infekcí centrálního žilního řečiště
 (Tereza Červinková)

2015, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//o7noyu// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech | Theses on a related topic

Pseudomonas aeruginosa jako původce infekcí močového traktu
 (Petra Bohuslavová)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jc92v/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

ADAPTACE KLINICKÉHO DOPORUČENÉHO POSTUPU PRO PREVENCI INTRAVASKULÁRNÍCH KATÉTROVÝCH INFEKCÍ
 (Petra ŽITNÍKOVÁ)

2014, Diplomová práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//p3k4un// | Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče | Theses on a related topic

Ošetřovatelská péče o žilní vstupy se zaměřením na prevenci komplikací
 (Eliška BRUNCLÍKOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//k3fj3o// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic