Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 12 theses)
Josef Kajetán Tyl "Strakonický dudák" - komplexní scénografické řešení
 (Barbora Maleninská)

2020, Diplomová práce, Divadelní fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/15111 | Dramatická umění / Scénografie | Theses on a related topic

Sto padesát let ochotnického divadla na území České republiky s případovou studií spolku Josefa Kajetána Tyla v Kardašově Řečici
 (Barbora Volfová)

2021, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sd4gu/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Management v kultuře | Theses on a related topic

Marketing-management divadla Josefa Kajetála Tyla v Plzni
 (Anežka Kordová)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mppu0/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Management v kultuře | Theses on a related topic

Žena v dramatických báchorkách Josefa Kajetána Tyla
 (Pavlína Dušková)

2015, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fk5ns/ | Filologie / Český jazyk a literatura | Theses on a related topic

Opereta a muzikál Divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni v proměnách času
 (Michaela KALINOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//0uw51k// | Specializace v pedagogice / Historie se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Narativní strategie v drobné próze Ignáta Herrmanna
 (Jakub MASÁK)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//3v86m0// | Specializace v pedagogice / ČJu-AJu | Theses on a related topic

Arabeska v české literatuře druhé poloviny 19. století
 (Vojtěch VÁVRŮ)

2014, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//1uc9ki// | Filologie / Bohemistika | Theses on a related topic

Typologie ženských postav v arabeskách Svatopluka Čecha a Františka Heritese
 (Veronika Svídová)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hd6h1/ | Filologie / Český jazyk a literatura | Theses on a related topic

Žánr arabesky v prózách vybraných autorů české literatury 19. století
 (Patricie Jurasová)

2017, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q12b0/ | Filologie / Český jazyk a literatura | Theses on a related topic

Povídky, arabesky a humoresky Svatopluka Čecha
 (Nikola Němečková)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hxnma/ | Filologie / Český jazyk a literatura | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 12 theses)