Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

arabeska

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 11 theses)
Arabeska v české literatuře druhé poloviny 19. století
 (Vojtěch VÁVRŮ)

2014, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//1uc9ki// | Filologie / Bohemistika | Theses on a related topic

Typologie ženských postav v arabeskách Svatopluka Čecha a Františka Heritese
 (Veronika Svídová)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hd6h1/ | Filologie / Český jazyk a literatura | Theses on a related topic

Žánr arabesky v prózách vybraných autorů české literatury 19. století
 (Patricie Jurasová)

2017, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q12b0/ | Filologie / Český jazyk a literatura | Theses on a related topic

Povídky, arabesky a humoresky Svatopluka Čecha
 (Nikola Němečková)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hxnma/ | Filologie / Český jazyk a literatura | Theses on a related topic

Obraz člověka na okraji společnosti v Arabeskách Jana Nerudy
 (Edita MACHAČOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//ts1bqw// | Specializace v pedagogice / Český jazyk a literatura (jednooborové) | Theses on a related topic

Romantismus a realismus v Nerudových Arabeskách
 (Klára HALIENKOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//magr8l// | Specializace v pedagogice / ČJ NJ dvouoborové | Theses on a related topic

Veřejný koncert ze dne 13. 5. 2019
 (Tereza Plešáková)

2019, Diplomová práce, Hudební fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/kixa5/ | Hudební umění / Hra na klavír | Theses on a related topic

Arabesková tvorba Jana Nerudy
 (Eva LUKAŠTÍKOVÁ)

2009, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//viywgr// | Filologie / Český jazyk a literatura | Theses on a related topic

Komparativní analýza vybraných děl J. Nerudy a N. V. Gogola
 (Leontina Sutorová)

2022, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xpl60/ | Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání / Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Islámské umění jako zdroj inspirace v hodinách výtvarné výchovy
 (Jana Abdelmoaty Kvasničková)

2021, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/csd4w/ | Specializace v pedagogice / Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 11 theses)