Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

jakub arbes

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Jakub Arbes jako podnět pro didaktickou metodu tvůrčího psaní v literární výchově
 (Adam KRUPIČKA)

2016, Disertační práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//i7fza2// | Specializace v pedagogice / Teorie vzdělávání v bohemistice | Theses on a related topic

Jakub Arbes jako podnět pro didaktickou metodu tvůrčího psaní v literární výchově
 (Adam KRUPIČKA)

2016, Rigorózní práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//5bvclr// | Učitelství pro střední školy / Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy | Theses on a related topic

Jakub Arbes- novinář bouřlivé doby
 (Ondřej HOLOUBEK)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//ak442o// | Učitelství pro střední školy / Uč. ČJ ZSV pro SŠ navazující | Theses on a related topic

Jakub Arbes- novinář bouřlivé doby
 (Ondřej HOLOUBEK)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//p1e3cd// | Učitelství pro střední školy / Uč. ČJ ZSV pro SŠ navazující | Theses on a related topic

Jakub Arbes na vesnici (rozbor románu Anděl míru)
 (Martina KANIOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//dug6zz// | Filologie / Český jazyk a literatura - Základy společenských věd | Theses on a related topic

Jakub Arbes - Obraz kapitalismu v románu Moderní upíři
 (Marek REMETA)

2011, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//z9bx4n// | Filologie / Český jazyk a literatura | Theses on a related topic

Jakub Arbes na stránkách Národních listů ( 1868 - 1877 )
 (Věra Slavíková)

2012, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//nqvk3a// | Mediální a komunikační studia / Sociální a mediální komunikace | Theses on a related topic

Obraz Prahy v prózách Jakuba Arbese
 (Filip BENKE)

2018, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//w0idmz// | Filologie / Český jazyk a literatura | Theses on a related topic

Prostorové konfigurace ve vybraných prózách Jakuba Arbese
 (Markéta SKOČÍKOVÁ)

2020, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//duyn6c// | Filologie / Česká filologie | Theses on a related topic

Romány Jakuba Arbesa
 (Radek Čermák)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ytf8r/ | Filologie / Český jazyk a literatura | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)