Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

zahradkarska

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 15 theses)
Křižovatka Hlavní - Mešnická - Osvobození - Zahrádkářská ve Vřesině
 (Jakub Novák)

2016, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114048 | Stavební inženýrství / Dopravní inženýrství | Theses on a related topic

Zahrádkářská kolonie jako kulturní fenomén. Etnologická interpretace
 (Petra Klouparová)

2009, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kjpzs/ | Historické vědy / Etnologie | Theses on a related topic

Brněnské zahrádkářské kolonie jako komunity?
 (Jana Ivanová)

2015, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/eg41n/ | Humanitní environmentalistika / Environmentální studia | Theses on a related topic

Biodiverzita ve městě - srovnání druhové rozmanitosti flory zahrádkářských kolonií a ploch veřejné zeleně
 (Alena Klimešová)

2015, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sncz2/ | Humanitní environmentalistika / Environmentální studia | Theses on a related topic

Zahrádkářské kolonie jako příspěvek k alternativní produkci potravin?
 (Lucie Sovová)

2014, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nxyf2/ | Humanitní environmentalistika / Environmentální studia | Theses on a related topic

Analýza sporu o zrušení zahrádkářských kolonií v centru Brna
 (Kateřina Hošková)

2011, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/t1afh/ | Humanitní environmentalistika (tříleté) / Humanitní environmentalistika | Theses on a related topic

Urychlovací přísada pro kompostéry a zahrádkářské komposty
 (František HÁJEK)

2015, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ofk4sa// | Zemědělství / | Theses on a related topic

Screeningová analýza toxických kovů ve vybraných zahrádkářských lokalitách Brna a okolí
 (Martina Němcová)

2017, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//h951ah// | Technologie odpadů / Odpadové hospodářství | Theses on a related topic

Etnografický výzkum zahrádkářské osady jako svébytné městské krajiny
 (Linda SLAVÍKOVÁ)

2015, Diplomová práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//dbc0eg// | Antropologie / Sociální a kulturní antropologie | Theses on a related topic

Návrh zabezpečení obchodu se zahrádkářskými potřebami
 (Tomáš Kubíček)

2016, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//4f4oej// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 15 theses)