Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

otázka

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 15 theses)
Odpovídání na otázky ve volném textu
 (Lukáš Kohout)

2015, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d2g45/ | Informatika / Počítačové systémy | Theses on a related topic

Osobnostně kognitivní determinanty způsobu odpovídání na otázky v dotaznících
 (Daniela Kuruczová)

2012, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h1179/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Převod české věty na strukturu predikát-argument
 (Karel Vaculík)

2011, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/z72aw/ | Informatika / Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka | Theses on a related topic

Czech Question Answer Selection using Recurrent Neural Networks
 (Radoslav Sabol)

2020, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c0t4u/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Automatické vyhledávání odpovědi na otázku
 (Matej Pavla)

2014, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rgjmi/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Odpovídání na otázky ve volném textu
 (Lukáš Kohout)

2015, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d2g45/ | Informatika / Počítačové systémy | Theses on a related topic

Proměna role umělce ve společnosti v průběhu pěti set let
 (Markéta Petrášová)

2016, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nmzkz/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Estetika | Theses on a related topic

Automatické doplňování interpunkce s využitím analyzátoru SET
 (Jakub Machura)

2015, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zujom/ | Filologie / Český jazyk se specializací počítačová lingvistika | Theses on a related topic

Fast Level Set-Like Algorithms in Fluorescence Microscopy
 (Martin Maška)

2011, Disertační práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zdwzr/ | Informatika (čtyřleté) / Informatika | Theses on a related topic

Tvorba syntaktických pravidel pro detekci frází v rámci analyzátoru SET
 (Iveta Beranová)

2013, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j2mxx/ | Filologie / Český jazyk se specializací počítačová lingvistika | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 15 theses)