Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

rankinuv cyklus

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 13 theses)
Termodynamický cyklus heliem chlazeného reaktoru\nl{} IV. generace
 (Petr KOLLROSS)

2013, Bakalářská práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//okzgqq// | Strojní inženýrství / Stavba energetických strojů a zařízení | Theses on a related topic

Termodynamická optimalizace Rankinova cyklu
 (Rudolf BOHUSLAV)

2019, Diplomová práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//7rr5uz// | Strojní inženýrství / Stavba energetických strojů a zařízení | Theses on a related topic

Ohřívák parovzduchové směsi kotle pro Flexibilní energetický systém (FES)
 (Ondřej Valigura)

2015, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/109459 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Theses on a related topic

Inovativní energetické koncepce v současném teplárenství
 (Aleš HROMÁDKA)

2020, Disertační práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//vix0wm// | Elektrotechnika a informatika / Elektroenergetika | Theses on a related topic

Energetické využití biomasy
 (Tomáš FRANK)

2011, Diplomová práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//buy7s0// | Elektrotechnika a informatika / Elektroenergetika | Theses on a related topic

Využití tepelných čerpadel pro vytápění v bytových domech
 (Martin MÁŠA)

2016, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//f8bpyt// | Elektrotechnika a informatika / Technická ekologie | Theses on a related topic

Ekologizace tepelného hospodářství černouhelného dolu v podmínkách Polské republiky.
 (František Urbaník)

2016, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/112259 | Inženýrská ekologie / Ochrana životního prostředí v průmyslu | Theses on a related topic

Tepelné elektrárny v České republice
 (Jan POKORNÝ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//qbgdx2// | Elektrotechnika a informatika / Elektrotechnika a energetika | Theses on a related topic

Energetické hodnocení bioplynové stanice
 (Pavel PARTYNGL)

2014, Diplomová práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//7g4ix7// | Elektrotechnika a informatika / Komerční elektrotechnika | Theses on a related topic

Možnosti využití ORC systémů
 (Václav Pospíšilík)

2015, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/109764 | Strojírenství / Provoz energetických zařízení | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 13 theses)