Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

reedukace cteni the reading

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Reedukace potíží při čtení ve 3. ročníku základní školy
 (Petr Hynčica)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gspir/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Začlenění ´The Reading Intervention Programme´ (Program pro pomoc nácviku čtení) mezi metody ke zlepšení čtení u žáků mladšího školního věku.
 (Irena HANOUSKOVÁ)

2008, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

http://dspace.ujep.cz/dspace/handle/123456789/2569 | Učitelství pro základní školy / | Theses on a related topic

Využití metody Splývavého čtení v edukaci žáků s potížemi učení
 (Alena Stejskalová)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/aksfj/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic

Výuka čtení žáků s dyslexií ve 2. a 3. ročníku základních škol v hlavním vzdělávacím proudu
 (František Pažourek)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rnjd8/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

Vliv dysfázie na vývoj a porozumění čtení
 (Martina DUNIČKOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//v3zbpo// | Specializace v pedagogice / ČJu-AJu | Theses on a related topic

Využití Montessori pedagogiky při výuce čtení u žáků se specifickými porachami učení
 (Jana Šlapková)

2011, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ja5pd/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Komparace čtenářských dovedností mezi intaktními žáky a žáky se specifickými poruchami učení ve 4. ročníku ZŠ
 (Linda Hermanová)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ncb2e/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic