Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

glutamin

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Potravinové doplňky ve výživě sprinterů (přehledová studie)
 (Barbora OLIVKOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//yl8cng// | Tělesná výchova a sport / Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání - Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Ovlivnění imunity parenterální aplikací glutaminu onkologickým pacientům v kritickém stavu
 (Petr Jelínek)

2006, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/iqym2/ | Všeobecné lékařství / Onkologie | Theses on a related topic

Úloha proteinu RAB-8 v rámci obranné reakce rostlin tabáku
 (Michaela Karhánková)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gdu70/ | Biochemie / | Theses on a related topic