Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

stereoskopie

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Rekonstrukce vzdálenosti v elektronové stereomikroskopii pomocí pyramidální strategie
 (Adam Vondráček)

2016, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/eyz6p/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Studium metod registrace obrazu
 (Pavel Karas)

2009, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/r4lj3/ | Matematika / Učitelství matematiky pro střední školy | Theses on a related topic

Registrace obrazů
 (Pavel Karas)

2006, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l4h1w/ | Matematika / Matematika se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Stereoskopie a kameraman
 (Vidu Gunaratna)

2013, Diplomová práce, Filmová a televizní fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/7768 | Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Kamera | Theses on a related topic

Stereoskopie v českém autorském filmu Heart Beat 3D Jana Němce
 (Darina Moravčíková)

2012, Bakalářská práce, Filmová a televizní fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/7439 | Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Střihová skladba | Theses on a related topic

1. Teoretická část: Aspekty užití stereoskopie při tvorbě animovaného filmu 2. Praktická část: Jack a citronovník - 3D animovaný film
 (Oto DOSTÁL)

2013, Diplomová práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//7ez35f// | Teorie a praxe audiovizuální tvorby / Animovaná tvorba | Theses on a related topic

Film a třetí dimenze: Specifika filmové narace a obrazu v 3D kinematografii
 (Zdeněk Petlák)

2013, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kglln/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií | Theses on a related topic