Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

banking supervision

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 18 theses)
Comparison of the Shadow Banking in the European Union and China
 (Shiyao Xu)

2018, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/127785 | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic

Bankový dohľad v rámci Eurozóny
 (Lenka Sokolovičová)

2014, Diplomová práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/v671v/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

Bankový dohľad nad činnosťou komerčných bánk v SR
 (Daša Košecká)

2010, Diplomová práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/njqaz/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

Centrálna banka ako regulátor bankového systému
 (Eva Szabová)

2013, Diplomová práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/h27od/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

Regulácia a dohľad bankového sektora
 (Veronika Klčovanská)

2015, Diplomová práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/ckcht/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

Usporiadanie a organizácia bankového dohľadu v EÚ
 (Denisa Bartalosová)

2013, Diplomová práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/kwwhl/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

Problematika národného verzus nadnárodného bankového dohľadu v rámci eurozóny
 (Ivanka Farkasová)

2011, Diplomová práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/p07qy/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

Bankový dohľad v SR po vstupe do eurozóny
 (Eva Szabová)

2011, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/b3sds/ | Bankovnictví / Bankovní management | Theses on a related topic

Bankový dohľad a miera inflácie vo vybraných krajinách sveta
 (Stanislava Mesíková)

2013, Diplomová práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/stthb/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

Nové podmienky pre medzinárodné podnikanie bánk
 (Ivana Ondrošová)

2015, Diplomová práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/ye3tk/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 18 theses)