Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

rádiové frekvence

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Digitální modulace radiových signálů
 (Radovan Jurtík)

2013, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//95wm3n// | Inženýrská informatika / Počítačové a komunikační systémy | Theses on a related topic

Rozbor současného stavu v oblasti rádiových frekvencí pro mobilní telefonní sítě
 (Roman Stössel)

2015, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//llyl7i// | Inženýrská informatika / Informační technologie | Theses on a related topic

Rozbor současného stavu v oblasti rádiových frekvencí pro mobilní telefonní sítě
 (Roman Stössel)

2015, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//llyl7i// | Inženýrská informatika / Informační technologie | Theses on a related topic