Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

bitov

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 14 theses)
Hrad Bítov a jeho zázemí. Zhodnocení archeologických výzkumů u břitové věže.
 (Tereza Polláková)

2020, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c2j3l/ | Archeologie / | Theses on a related topic

Hrad Bítov a jeho panství za vlády rodu Jankovských z Vlašimi. Obraz doby ve světle dochovaných písemností (1612-1755)
 (Sixtus Bolom-Kotari)

2007, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q1knh/ | Historické vědy / Archivnictví | Theses on a related topic

Historie a současnost regionu Bítov ve výuce prvouky na 1.stupni základní školy
 (Iveta Matulová)

2008, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/skcc1/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

Modelování návštěvnosti hradu Bítov.
 (Romana Vajdíková)

2015, Bakalářská práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//93z3za// | Ekonomika a management / Management cestovního ruchu | Theses on a related topic

Návrh nakládání s odpadními vodami v obci Bítov
 (Martin Vavrečka)

2014, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103548 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Theses on a related topic

Zhodnocení finanční situace Camp Bítov, s.r.o.
 (Lenka Kašparová)

2009, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/26961 | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic

Profil návštěvníka hradu Bítov
 (Eva Bellová)

2010, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//3ejt3i// | Ekonomika a management / Cestovní ruch | Theses on a related topic

Meziválečná architektura na jihozápadní Moravě (1918-1938): Znojmo, Moravský Krumlov, Moravské Budějovice, Jaroměřice nad Rokytnou, Bítov
 (Jana Stará)

2008, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//636o4h// | Teorie a dějiny výtvarných umění / Dějiny výtvarných umění | Theses on a related topic

Erby a jejich užívání u majitelů hradu Bítova od středověku do roku 1945
 (Barbora Bönschová)

2016, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB8742 | Historické vědy / Archivnictví - historie | Theses on a related topic

Baron Haas, poslední soukromý majitel hradu Bítova
 (Eliška ČECHOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//w545uu// | Specializace v pedagogice / Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání a historie se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 14 theses)