Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

samostatne uceni se

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Učení se pravidel pro rozpoznávání řeči z nerozpoznaných promluv v dialogovém systému
 (Klára Kufová)

2018, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ykn3c/ | Informatika / Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka | Theses on a related topic

Sebepojetí žáků se specifickými poruchami učení na 2. stupni základní školy
 (Klára PELÁNOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//x52o0j// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Theses on a related topic

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět u žáků se specifickými poruchami učení
 (Jana Šopíková)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/efrk8/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic