Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

metody rozvoje kritickeho mysleni

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
METODY VEDOUCÍ K ROZVOJI KRITICKÉHO MYŠLENÍ VE VÝUCE ETICKÉ VÝCHOVY A KŘESŤANSTVÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLE
 (Renata GEHRINGER)

2020, Diplomová práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//vmlnne// | Teologie / Teologické nauky | Theses on a related topic

Využití metod kritického myšlení při rozvoji informační gramotnosti ve výuce středoškolské matematiky
 (Klára Weiss)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/up4q0/ | Informační studia a knihovnictví / | Theses on a related topic

Rozvoj kritického myšlení a vzájemné tolerance pomocí práce s interpretovanou četbou s náboženskou tematikou
 (Nikola Ginterová)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/r6vi3/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství českého jazyka a literatury se zaměřením na žáky s odlišným mateřským jazykem | Theses on a related topic

Využití metod kritického myšlení v rámci výuky mediální výchovy
 (Lukáš Tecl)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gzrbj/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství občanské výchovy pro základní školy | Theses on a related topic

Znalosti a postoje učitelů v mateřských školách v oblasti rozvoje kritického myšlení dětí
 (Dáša Vitáková)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM3994 | Předškolní a mimoškolní pedagogika / Pedagogika předškolního věku | Theses on a related topic

Znalosti a postoje studentů učitelství v oblasti rozvoje kritického myšlení dětí
 (Adriana Drbalová)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM3987 | Předškolní a mimoškolní pedagogika / Pedagogika předškolního věku | Theses on a related topic

Čtenářská gramotnost žáků na primární škole s akcentem na vyučovací metody
 (Lenka HAWLICZKOVÁ)

2021, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ggesfn// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základních škol | Theses on a related topic

Rozvoj čtenářské gramotnosti ve výuce českého jazyka a literatury v 5. ročníku ZŠ (na základě metod kritického myšlení)
 (Iva Janoušová)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/eugv5/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

Rozvoj osobnosti dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole s využitím metod kritického myšlení.
 (Štěpánka ORSZULIKOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//0c2rlw// | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Využití metody práce s textem ve výuce Občanského a společenskovědního základu
 (Lucie Hakenová)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM5506 | Učitelství pro střední školy / Učitelství pro střední školy - základy společenských věd, Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - německý jazyk a literatura | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)