Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

tvorive mysleni

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 16 theses)
Tvořivé myšlení v edukaci dětí školního věku
 (Violeta Preissová)

2017, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//z8h8z2// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Tvořivé myšlení a bilingvismus u dětí mladšího školního věku
 (Anna HOLÁ)

2020, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//5egib3// | Speciální pedagogika / Učitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální pedagogika | Theses on a related topic

Digitální pracovní karty pro rozvoj tvořivého myšlení v matematice na 1. stupni ZŠ
 (Veronika VALTOVÁ)

2021, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//lv3gvy// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

Tvůrčí psaní jako nástroj rozvoje tvůrčího myšlení v literární výchově
 (Zuzana Šalamounová)

2012, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sbybb/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy | Theses on a related topic

Tvůrčí psaní jako nástroj rozvoje tvůrčího myšlení v literární výchově
 (Zuzana Šalamounová)

2012, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u2kgy/ | Filologie / Český jazyk a literatura | Theses on a related topic

Úroveň kritického myšlení u studentů sociální pedagogiky
 (Nikola Kovářová)

2018, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//7tu7or// | Pedagogika / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Rozvoj tvořivosti a kritického myšlení při volnočasových aktivitách dětí školního věku
 (Jana Esenderová)

2018, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//7btj6f// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Rozvoj kreativního myšlení u nadaného žáka
 (Jana NOVOTNÁ)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//gscyzx// | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Rozvoj tvořivého myšlení ve službě výchovy k humanistickým hodnotám (Příspěvek k výchově dětí mladšího školního věku v prostředí školní družiny)
 (Vladislava JOZOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//niigtw// | Vychovatelství / Pedagogika volného času | Theses on a related topic

Rozvoj tvůrčího myšlení jedince v procesu kognitivní činnosti
 (Vladlena Ilyasova)

2012, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/33489 | Aplikovaná informatika / Kognitivní informatika | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 16 theses)