Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

severocesky hnedouhelny revir

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Severočeský hnědouhelný revír - historie, současnost, perspektivy
 (Bohumil Kurka)

2015, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s0j0a/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa | Theses on a related topic

Kritická analýza účelnosti těžby uhlí v Severočeském hnědouhelném revíru.
 (Natália Lukšová)

2020, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/liza9/ | Regionální rozvoj a cestovní ruch / | Theses on a related topic

Rekultivace v Severočeském hnědouhelném revíru
 (Denisa ŠVECOVÁ)

2012, Diplomová práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//3596kw// | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj | Theses on a related topic

Vliv postupu těžby na infrastrukturu v případě postupu těžby za územně ekologické limity v severočeském hnědouhelném revíru
 (Irena Anna Pecharová)

2011, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86701 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Theses on a related topic

Optimalizace přepravy uhlí ze Severočeského hnědouhelného revíru do tepelných elektráren
 (Jan RUTAR)

2010, Diplomová práce, Fakulta výrobních technologií a managementu / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//douhv6// | Strojírenská technologie / Příprava a řízení výroby | Theses on a related topic

Návrh zkvalitnění antropogenních půd při tvorbě kořenového horizontu na vybraných lokalitách severočeské hnědouhelné pánve
 (Iveta Jindrová)

2014, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103162 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Theses on a related topic