Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

4g

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 23 theses)
Fotokatalytický rozklad oxidu dusného v přítomnosti nanokompozitů BiIO4/g-C3N4.
 (Martina Šindlářová)

2019, Diplomová práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136646 | Procesní inženýrství / Chemické a environmentální inženýrství | Theses on a related topic

Porovnání přesnosti digitálních modelů reliéfu 4G a 5G a digitálního modelu povrchu 1G
 (Martin Řezba)

2015, Bakalářská práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//pfr5hj// | Lesnictví / | Theses on a related topic

Hodnocení expozic elektromagnetického záření v kampusové síti 4G-5G
 (Pavel Šuška)

2021, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/143716 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní inženýrství | Theses on a related topic

Simulace pokrytí a analýza hygienických limitů kampusové 4G/5G sítě
 (Tomáš Lassák)

2021, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/144089 | Informační a komunikační technologie / Telekomunikační technika | Theses on a related topic

Vývoj rozhraní mezi 4G/5G modulem a mikropočítačem RaspberryPi
 (Dominik Holuša)

2023, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//ymt5cg// | Telekomunikační technika / | Theses on a related topic

Příprava a charakterizace nanokompozitů na bázi grafitického C3N4 a BiIO4 pro fotokatalýzu
 (Kateřina Frélichová)

2019, Bakalářská práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136456 | Procesní inženýrství / Procesní inženýrství a metody kontroly kvality | Theses on a related topic

Měřicí stanice s přenosem dat přes 4G síť
 (Michal Pernica)

2021, Bakalářská práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//6b9seq// | Aplikované vědy v inženýrství / | Theses on a related topic

Vliv mutovaného genotypu pro methylentetrahydrofolát reduktázu na hladinu homocysteinu u pacientů s tromboembolickým onemocněním. Výskyt 4G/5G polymorfismu v genu pro inhibitor aktivátoru plazminogenu 1 v ostravském regionu.
 (Soňa KOLÁŘOVÁ)

2007, Diplomová práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//qy8qpr// | Veřejné zdravotnictví / Laboratorní vyšetřovací metody v ochraně veřejního zdraví | Theses on a related topic

Srovnání hydrologických analýz na digitálních modelech terénu z dat DMR4G a ZABAGED.
 (Petra JAKUBÍKOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//wz9s97// | Geografie / Kartografie a geoinformatika | Theses on a related topic

Posouzení rozhodnutí výstavby 4G telekomunikační sítě společnosti provozovatele mobilní sítě na území ČR
 (Petr Podola)

2013, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/41472 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 23 theses)