Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

frekvence

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 28 theses)
Frekvence anglicismů v češtině
 (Pavla Chvalkovská)

2022, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l4t4e/ | Obecná jazykověda / | Theses on a related topic

Reakce krevního tlaku a tepové frekvence při různých zátěžích na klasickém a excentrickém ergometru u žen s kardiovaskulárním onemocněním
 (Kamila Selucká)

2019, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n4o72/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Tvoření názvů mláďat: morfologie, syntax a frekvence
 (Lucie Findejsová)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ziiuv/ | Filologie / Český jazyk se specializací počítačová lingvistika | Theses on a related topic

Frekvence morfologických znaků ušního boltce u současné české populace
 (Klaudia Lakatosová)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hs4hz/ | Antropologie / | Theses on a related topic

Ukazatelé vhodné frekvence endotracheálního odsávání u pacientů na umělé plicní ventilaci
 (Vítězslav Měchura)

2018, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j2hx7/ | Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče | Theses on a related topic

Analýza dynamických změn tepové frekvence u fibrilace síní
 (Tereza Tesařová)

2018, Bakalářská práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//7lqyf4// | Biomedicínská technika a bioinformatika / | Theses on a related topic

Analýza variability tepové frekvence
 (Silvia Švihlová)

2021, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nj1ob/ | Matematika / Statistika a analýza dat | Theses on a related topic

Vliv frekvence cest u dálkové dojížďky za prací na hodnotu času
 (Anna Bedravová)

2021, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/iidef/ | Hospodářská politika / | Theses on a related topic

Frekvence samic v populacích gynodioecického druhu Cirsium heterophyllum (Asteraceae)
 (Michaela Kubová)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c1wvh/ | Ekologická a evoluční biologie / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 28 theses)