Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

matlab

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Vývoj prostředí pro počítačovou hru v programu MATLAB
 (Lenka Šarmanová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//hbiwh2// | Inženýrská informatika / Informační a řídicí technologie | Theses on a related topic

Pokročilé metody modelování elastických deformací v prostředí Matlab
 (Petra Ondřejková)

2017, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/knmkc/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Nový toolbox pro MATLAB sloužící k extrakci příznaků a klasifikaci: Aplikace na obrazech mozků z magnetické rezonance
 (Radomír Kůs)

2016, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/svsei/ | Experimentální biologie / Matematická biologie | Theses on a related topic

Propojení prostředí LabView a Matlab za účelem náběru biomedicínských dat
 (Marek Vaníček)

2022, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//ypdoii// | Biomedicínská technika / | Theses on a related topic

Návrh a realizace počítačové hry v software MATLAB
 (Miroslav Zapletal)

2021, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//zsrip3// | Inženýrská informatika / Informační a řídicí technologie | Theses on a related topic

Aplikace game-based learning v MATLAB
 (Michal Vymazal)

2021, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//kbq2sl// | Inženýrská informatika / Informační a řídicí technologie | Theses on a related topic

Vývoj prostředí pro výukovou aplikaci v MATLABu
 (Radek Majar)

2021, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//c3436l// | Inženýrská informatika / Informační a řídicí technologie | Theses on a related topic

Implementace aritmetických operací a konverze čísel mezi číselnými soustavami v softwarovém prostředí Matlab
 (Michael Foltyn)

2021, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/143893 | Informační a komunikační technologie / Telekomunikační technika | Theses on a related topic

MOŽNOSTI PROSTŘEDÍ MATLAB PRO OPTIMALIZACI A PROGRAMOVÁNÍ ROBOTŮ STÄUBLI
 (Jan Fridrich)

2021, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//wzotn9// | Elektrotechnika a informatika / Řízení procesů | Theses on a related topic

Simulace lineárních regulačních obvodů v prostředí MATLAB/Simulink
 (Jan Milata)

2020, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141237 | Mechatronika / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)