Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

matlab

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Analýza dát a tvorby finančných modelov v prostredí MATLAB
 (Lenka Pardelová)

2014, Diplomová práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/e163n/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

Vývoj prostředí pro počítačovou hru v programu MATLAB
 (Lenka Šarmanová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//hbiwh2// | Inženýrská informatika / Informační a řídicí technologie | Theses on a related topic

Metody Monte Carlo v systému Matlab
 (Miroslava Kuchárová)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bhjl8/ | Matematika / Finanční a pojistná matematika | Theses on a related topic

Pokročilé metody modelování elastických deformací v prostředí Matlab
 (Petra Ondřejková)

2017, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/knmkc/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Nový toolbox pro MATLAB sloužící k extrakci příznaků a klasifikaci: Aplikace na obrazech mozků z magnetické rezonance
 (Radomír Kůs)

2016, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/svsei/ | Experimentální biologie / Matematická biologie | Theses on a related topic

Využití MATLAB mobile ve výukovém procesu
 (Tomáš Kubala)

2019, Diplomová práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136500 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích | Theses on a related topic

Aplikace game-based learning v MATLAB
 (Michal Vymazal)

2021, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//kbq2sl// | Inženýrská informatika / Informační a řídicí technologie | Theses on a related topic

Propojení prostředí LabView a Matlab za účelem náběru biomedicínských dat
 (Marek Vaníček)

2022, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//ypdoii// | Biomedicínská technika / | Theses on a related topic

Vývoj prostředí pro výukovou aplikaci v MATLABu
 (Radek Majar)

2021, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//c3436l// | Inženýrská informatika / Informační a řídicí technologie | Theses on a related topic

Návrh a realizace počítačové hry v software MATLAB
 (Miroslav Zapletal)

2021, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//zsrip3// | Inženýrská informatika / Informační a řídicí technologie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)