Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

malnutrice

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Malnutrice u obézních pacientů
 (Barbora Procházková)

2020, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/b8p1z/ | Specializace ve zdravotnictví / Nutriční terapeut | Theses on a related topic

Hodnocení malnutrice metodou bioelektrické impedanční analýzy
 (Martina Koláčková)

2012, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ilpm9/ | Specializace ve zdravotnictví / Nutriční terapeut | Theses on a related topic

Riziko malnutrice u pacientů hospitalizovaných v Nemocnici Milosrdných bratří
 (Miroslava Toulová)

2012, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a41gr/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Výživa seniorů - riziko malnutrice
 (Ivana Svobodová)

2013, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rlppc/ | Specializace ve zdravotnictví / Ošetřovatelská péče v gerontologii | Theses on a related topic

Problematika malnutrice u seniorů
 (Lucie Baxová)

2017, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//mz0d2x// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Vliv malnutrice na zánětlivé procesy ve střevě
 (Eliška Obešlová)

2017, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//jxo8zm// | Speciální chemicko-biologické obory / Klinická biologie a chemie | Theses on a related topic

Malnutrice u seniorů a efekt nutriční intervence na jejich kondici
 (Thuy Linh TRANOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//54o9av// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Nástroje pro hodnocení rizika malnutrice u hospitalizovaných pacientů: Scooping review
 (Marie Chrástecká)

2020, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//4comml// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Hodnocení malnutrice na onkologickém oddělení
 (Jana Vašková)

2009, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/t4izs/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Malnutrice seniorů
 (Tereza ROŠLAPILOVÁ)

2009, Bakalářská práce, Ústav zdravotnických studií / Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

http://dspace.ujep.cz/dspace/handle/dspace/handle/123456789/4132 | Ošetřovatelství / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)