Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

onkologicky pacient

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 25 theses)
Onkologicky nemocný pacient v přednemocniční neodkladné péči z pohledu zdravotnického záchranáře
 (Eliška KANTOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//57xt48// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář | Theses on a related topic

Význam vitaminu D u onkologicky nemocných dětí
 (Klára Drábová)

2016, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a8k7q/ | Onkologie (čtyřleté) / Onkologie | Theses on a related topic

Život s onkologicky nemocným člověkem
 (Romana Symerská)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dkn3h/ | Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství výchovy ke zdraví pro základní školy | Theses on a related topic

Vliv ergoterapie a arteterapie na onkologicky nemocné pacienty
 (Zuzana Matiovská)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d3x61/ | Učitelství pro střední školy / Vizuální tvorba Galerijní pedagogika a zprostředkování umění | Theses on a related topic

Výživa onkologicky nemocných pacientů v paliativní péči
 (Miroslava TICHÁ)

2017, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//810rcv// | Specializace ve zdravotnictví / Nutriční terapeut | Theses on a related topic

Kvalita péče o onkologicky nemocné pacienty
 (Tomáš Havelka)

2019, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//mcvfo7// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Zdravotně sociální péče o onkologicky nemocné pacienty ve Fakultní nemocnici Plzeň
 (Lucie RATHOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//675tpo// | Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory | Theses on a related topic

Psychosociální péče v ošetřování onkologicky nemocných seniorů s kolorektálním karcinomem
 (Dita Dušková)

2012, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/aokyl/ | Specializace ve zdravotnictví / Ošetřovatelská péče v gerontologii | Theses on a related topic

Možnosti pomoci sociálního pracovníka z pohledu onkologicky nemocného pacienta
 (Hana Havlíčková)

2020, Bakalářská práce, Ústav sociální práce / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB11844 | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce s osobami se sníženou soběstačností | Theses on a related topic

Potřeby onkologicky nemocných pacientů v ambulantní péči
 (Martina CHOVANOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//bnqm9q// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 25 theses)