Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

socialni implicitni kognice

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Náboženství v implicitní kognici: Nástin využítí paradigmatu sociálně implicitní kognice v kognitivní religionistice
 (Tomáš Hampejs)

2012, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zg0cd/ | Filozofie / Religionistika | Theses on a related topic

Ontogeneze kategorizačních mechanismů: preference implicitní kategorizace ve stáří
 (Vojtěch Pišl)

2013, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d0388/ | Mediální a komunikační studia / Psychologie | Theses on a related topic

Ovlivnitelnost adolescentů v souvislosti s jejich sebehodnocením
 (Jiří Kůs)

2009, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/b1bhy/ | Psychologie / | Theses on a related topic