Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

sociální síť

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Příprava umělé sociální sítě pro předmět Sociální sítě
 (Jana Kremlová)

2011, Bakalářská práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//4tqc9e// | Systémové inženýrství a informatika / Informatika ve veřejné správě | Theses on a related topic

Sociální síť jako šedé médium: analýza komunikace kyberaktivismu na příkladu „arabského jara“
 (Bohdan Fridrich)

2014, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/v5bsw/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií | Theses on a related topic

Návrh sociální sítě pro sportovce
 (Zoltán Bán)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/sc2nd/ | Informatika / Aplikovaná informatika | Theses on a related topic

Sociální sítě a Silverlight Map Control
 (Andrea Valíčková)

2010, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/78380 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Theses on a related topic

Editor entitně-relačních diagramů v HTML5
 (Ondřej Novák)

2018, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/np8o5/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

SQL manager pro platformu SqlLite
 (Tomáš Hrabal)

2011, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/87466 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Theses on a related topic

Interaktivní aplikace pro výuku SQL
 (Jakub Stibůrek)

2017, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/i7yvm/ | Informatika / Aplikovaná informatika | Theses on a related topic

Bezpečnost webových aplikací (PHP)
 (Daniel Císař)

2007, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/55141 | Aplikovaná informatika / Podnikové informační systémy | Theses on a related topic

Porovnání webových technologií ASP, ASP.NET a PHP
 (Lukáš KOUŘIL)

2006, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ir2jzf// | Inženýrská informatika / Informační technologie | Theses on a related topic