Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

sentinel-2

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 14 theses)
Využití dat Landsat a Sentinel-2 pro sledování změn v krajině Mostecké pánve
 (Martina Řehůřková)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h8j28/ | Geografie a kartografie / Aplikovaná geografie | Theses on a related topic

ČASOPROSTOROVÉ ANALÝZY TYPU A STAVU ZEMĚDĚLSKÝCH PLODIN Z DAT SENTINEL-2
 (Přemysl DRATVA)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//uaqin5// | Geografie / Geoinformatika a geografie | Theses on a related topic

Použití dat Sentinel-2 pro mapování a hodnocení závažnosti následků požárů v krajinných podmínkách České republiky
 (Jana Bourová)

2019, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137288 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Theses on a related topic

Stanovení vybraných ekosystémových funkcí z dat družice Sentinel
 (Pavel VYVLEČKA)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//fzgvdb// | Geografie / Geoinformatika | Theses on a related topic

AUTOMATIZACE IDENTIFIKACE DISTURBANCE LESNÍCH POROSTŮ NA ZÁKLADĚ SENTINEL DAT
 (Eliška REGENTOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//6szgzi// | Geografie / Geoinformatika a geografie | Theses on a related topic

Využití dat z družice Sentinel pro sledování změn v krajině vybraného zájmového území
 (Marek Bartoš)

2018, Bakalářská práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//8xvj33// | Systémové inženýrství a informatika / Regionální a informační management | Theses on a related topic

Monitoring vlhkostních poměrů půdy metodami dálkového průzkumu Země
 (Matúš Hrnčiar)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vwz55/ | Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika | Theses on a related topic

Monitoring zdravotního stavu lesa z družicových dat se zaměřením na kůrovce
 (Michaela Odehnalová)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gy9gz/ | Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika | Theses on a related topic

Sledování faktorů znečištění vodních ploch ze satelitních dat
 (Tomáš Hanousek)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ug32x/ | Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika | Theses on a related topic

Verifikace a doplnění Open Land Use z dat DPZ
 (Jan Chytrý)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pnxof/ | Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 14 theses)