Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

celkova anestezie

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 23 theses)
Teoretické znalosti všeobecných sester chirurgických oborů z oblasti celkové a místní anestezie
 (Martina Bernátová)

2014, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qi9im/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Možnosti anestezie a analgezie v peripartálním období
 (Petr Štourač)

2012, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zhjyl/ | Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie (čtyřleté) / Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie | Theses on a related topic

Anestezie pro nitrooční operaci
 (Martina Masaryková)

2013, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gid18/ | Specializace ve zdravotnictví / Optika a optometrie | Theses on a related topic

Srovnání vlivu celkové anestezie a analgosedace při katetrizační léčbě pacientů s paroxysmální fibrilací síní
 (Ondřej MORAVEC)

2020, Disertační práce, Lékařská fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//djhtnf// | Vnitřní nemoci / | Theses on a related topic

Komplikace regionální anestezie u císařského řezu
 (Dagmar SMĚŘIČKOVÁ KROUPOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//rz0q1z// | Porodní asistence / Porodní asistentka | Theses on a related topic

Epidurální a celková anestezie při císařském řezu
 (Kristýna Ovesná)

2014, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//t7c0nt// | Porodní asistence / Porodní asistentka | Theses on a related topic

Edukace pacienta před plánovaným podáním anestezie
 (Jiřina STOLZOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//e5zr4j// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Možné komplikace celkové anestezie z pohledu sestry
 (Renata Filgasová)

2015, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//tzcnow// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Vliv celkové a subarachnoidální anestezie na fyziologické funkce pacienta po artroskopii kolene na zotavovacím pokoji
 (Alena Máté)

2013, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//42yrf6// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Vliv anestezie na exekutivní funkce a vybrané kognitivní funkce
 (Eva KOVÁŘOVÁ)

2015, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//zgkupo// | Psychologie / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 23 theses)