Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

spinalni anestezie

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Informovanost pacienta před a po provedení spinální anestezie
 (Jiřina Kratochvílová)

2008, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y457q/ | Specializace ve zdravotnictví (kombinované) / Ošetřovatelství | Theses on a related topic

Komplikace regionální anestezie u císařského řezu
 (Dagmar SMĚŘIČKOVÁ KROUPOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//rz0q1z// | Porodní asistence / Porodní asistentka | Theses on a related topic

Spinální anestezie při císařském řezu
 (Marta ČÍHALÍKOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//rl7i8j// | Porodní asistence / Porodní asistentka | Theses on a related topic

Spokojenost rodiček s celkovou a spinální anestezií při císařském řezu.
 (Marta ČÍHALÍKOVÁ)

2018, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//a954y8// | Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče v porodní asistenci | Theses on a related topic

Úloha sestry v péči o pacienty s postpunkčními bolestmi hlavy po výkonu ve spinální anestezii
 (Jana KŘIVKOVÁ)

2010, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//79up4m// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Problematika ošetřovatelské péče u klienta s celkovou a epidurální, spinální anestézií
 (Jana PŘEDOTOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//4dnhqk// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Pohled rodiček na spinální nebo celkovou anestézii u porodu ukončeného císařským řezem
 (Gabriela ŠRUBAŘOVÁ)

2010, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//11xu85// | Ošetřovatelství / Porodní asistentka | Theses on a related topic

Rodičky a jejich zkušenosti se spinální analgezií
 (Jitka VRHELOVÁ)

2009, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//xh94re// | Ošetřovatelství / Porodní asistentka | Theses on a related topic