Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Percepce anglických přízvuků mezi českými studenty angličtiny
 (Zuzana HOFMANNOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//p78u3q// | Filologie / AJ SV se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Zlepšování percepčních dovedností v cizím jazyce
 (Albert ČERNÝ)

2011, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//evt4o1// | Filologie / Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad | Theses on a related topic

Ruský jazyk a jeho percepce u žáků vybraných středních škol v ČR
 (Michaela KOPEČKOVÁ)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//j4qjeu// | Učitelství pro střední školy / Uč. Čj a lit. pro 2. st. ZŠ a SŠ navazující | Theses on a related topic

Stress 'deafness' of Czech Learners of English
 (Hana TLOLKOVÁ)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//uqeqk0// | Filologie / Anglická filologie - Španělská filologie | Theses on a related topic

Eufemismy v současném diskursu: ruština, čeština a angličtina
 (Beata POSSINGEROVÁ)

2012, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//58713m// | Filologie / Ruština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast | Theses on a related topic

Překlad vybraného textu z angličtiny do češtiny z oblasti společenských věd s komentářem a glosářem z angličtiny do češtiny
 (Magdalena ZIKMUNDOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ck8jt3// | Filologie / Cizí jazyky pro komerční praxi v kombinaci angličtina - ruština | Theses on a related topic

Specifika překladu zábavních a populárně naučných filmů z angličtiny do češtiny
 (Hana Vašková)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/el77q/ | Filologie / Literatura a mezikulturní komunikace | Theses on a related topic

Čeština jako cizí jazyk pro anglicky mluvící: komparace učebnic češtiny jako cizího jazyka
 (Barbora VEJLUPKOVÁ)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//ac7od9// | Učitelství pro základní školy / AJ ČJ pro 2. st. ZŠ navazující | Theses on a related topic

Zvukový systém angličtiny a češtiny: segmentální a suprasegmentální elementy s ohledem na české mluvčí
 (Věra Hromádková)

2011, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/oi2to/ | Filologie / Anglický jazyk a literatura | Theses on a related topic