Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

the slovak national uprising

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 17 theses)
Obraz SNP v slovenskej beletrii po roku 1945.
 (Dušan Kolcún)

2012, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zz8e9/ | Historické vědy / Historie | Theses on a related topic

Politika verzus vojna - komparačná analýza denníkov Pravda a Čas v období Slovenského národného povstania
 (Barbora Zobáková)

2011, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lsjm0/ | Mediální a komunikační studia / Mediální studia a žurnalistika | Theses on a related topic

Vznik a formovanie Slovenského komorného divadla v Martine v prvých rokoch svojej existencie
 (Zdenka Gočalová)

2011, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d3mzb/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie a dějiny divadla | Theses on a related topic

Analýza výstavby Mostu SNP v Bratislave ako príkladu veľkého projektu socialistického mesta
 (Martin Boroš)

2010, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wp8y1/ | Sociologie / | Theses on a related topic

Ženy v Slovenskom národnom povstaní
 (Erika MÉSZÁROSOVÁ)

2019, Diplomová práce, Fakulta umění / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//sj62t4// | Výtvarná umění / Intermediální umění | Theses on a related topic

Právny poriadok Slovenskej republiky vojnového obdobia
 (Veronika Kráľová)

2011, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/gnpvn/ | Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře | Theses on a related topic

Vatry horia v temnote!
 (Matej Berlanský)

2014, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kxbu3/ | Historické vědy / Historie | Theses on a related topic

Priebeh Slovenského národného povstania v obciach Lučatín, Slovenská Ľupča, Ľubietová a Strelníky
 (Veronika SLOBODNÍKOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//lf22qi// | Filologie / Historie - Španělský jazyk a literatura | Theses on a related topic

Slovensko–nemecké vzťahy v rokoch 1940 - 1944
 (Pavla Obertová)

2018, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/z3l1u/ | Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní vztahy | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 17 theses)