Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

traumaticka misni leze

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Léčebně rehabilitační plán a postup u pacientů s traumatickou lézí míšní s klinickým obrazem tetraplegie
 (Kamila Selucká)

2017, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lw4ge/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Kvalita života lidí po traumatických míšních lézích
 (Veronika Vašíčková)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//rorrsw// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Dekubity u pacientů s míšním postižením
 (Šárka Suchá)

2012, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lil22/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Rehabilitace a možnosti využití kompenzačních pomůcek u pacientů s transverzální míšní lézí
 (Monika ČERNÁ)

2014, Bakalářská práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//60gbqj// | Rehabilitace / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Testování vlivu léčebné rehabilitace na funkci horní končetiny u osob po traumatickém poškození krční míchy pomocí zařízení SunBall
 (Anežka Tomková)

2018, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vb0dv/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Využití kinezioterapie u pacientů s neurogenní dysfunkcí dolních cest močových při míšní lézi
 (Kateřina STEUEROVÁ)

2009, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//lcsset// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Sexuální dysfunkce po spinálním traumatu
 (Igor Dolan)

2016, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rvaug/ | Chirurgie (čtyřleté) / Chirurgie | Theses on a related topic