Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Znalosti sester v oblasti paliativní péče na vybraných pracovištích FN Brno
 (Hana Prochová)

2020, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qwkvb/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Znalosti všeobecných sester a vzdělávání studentů ošetřovatelství v oblasti paliativní péče
 (Kristýna OSPÁLKOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//s7zwn5// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Paliativní péče pohledem ošetřovatelství
 (Barbora LÁRYŠOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//omenfj// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Paliativní péče jako součást ošetřovatelství
 (Květa Saskie VELKOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//esvh92// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Paliativní péče na anasteziologicko-resuscitačním oddělení z pohledu sestry
 (Petra Pavlicová)

2015, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y73si/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Paliativní péče na jednotkách intenzivní a resuscitační péče
 (Eva ZIMOVÁ)

2020, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//xet805// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech - modul chirurgie | Theses on a related topic

Ošetřovatelství v paliativní péči o dětské klienty v ČR
 (Jan RATIBORSKÝ)

2011, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//1g07dv// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech | Theses on a related topic

Paliativní péče v intenzivní medicíně a etické problémy spojené s kategorizací pacientů
 (David Petrúsek)

2019, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ix36q/ | Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče | Theses on a related topic

Zvládání zátěže sestrami v péči o umírající nemocné
 (Anna VODIČKOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//mbv5ak// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic