Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Úmluva o právech dítěte

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 25 theses)
Haagská úmluva o civilněprávních aspektech únosů dětí a Evropská úmluva o lidských právech
 (Kristýna Chmelinová)

2011, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kokyy/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Žadatelé o azyl: ochrana podle čl. 3 Evropské úmluvy o lidských právech
 (Vítězslav Němčák)

2010, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a96wb/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Implementace Opčního protokolu k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů
 (Eva RIESOVÁ)

2017, Diplomová práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ut28b2// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Trestní působnost státního zastupitelství a Úmluva o právech dítěte
 (Ivana Kudláčková)

2016, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lh1hs/ | Veřejná správa / Teorie a praxe trestního a správního procesu | Theses on a related topic

Analýza článků 71 - 73 Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží
 (Oksana Korol)

2015, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hxrr1/ | Právní specializace / Mezinárodněprávní obchodní studia | Theses on a related topic

Povinnost "dodat zboží" dle Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží
 (Alena Horváthová)

2008, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kfxl3/ | Právní specializace / Právo a mezinárodní obchod | Theses on a related topic

Použití zákona o mezinárodním právu soukromém a procesním po přistoupení k Úmluvě o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy
 (Barbora Čechová)

2008, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ysvvl/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Povědomí dětí o Mezinárodní Úmluvě o právech dítěte
 (Klára MANDÍKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//qklr2x// | Pedagogika / Pedagogika - veřejná správa | Theses on a related topic

Informovanost veřejnosti o dětech trpících autismem v Jihomoravském kraji
 (Martina Zukalová)

2015, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//rmxn9m// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 25 theses)