Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

brownfield

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 22 theses)
Brownfield - možnosti využití brownfield na praktickém příkladu
 (Šárka Kottnauerová)

2010, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/24124 | Ekonomie a hospodářská správa / Veřejná správa a regionální rozvoj | Theses on a related topic

Brownfield management
 (Dominik Šulák)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qillq/ | Geografie a kartografie / Geografie | Theses on a related topic

Brownfield: definice konceptu a jeho vývoj v kontextu urbánních teorií a politik.
 (Kamil Daněk)

2014, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ur95o/ | Sociologie / | Theses on a related topic

Regenerace brownfield z hlediska investora
 (Ivana Domšová)

2012, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/ufe5q/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

Vaňkovka Brno - bývalý brownfield vs. úspěšné nákupní centrum
 (Václav Pižl)

2012, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/isveb/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa | Theses on a related topic

Anticipace rizik brownfield managementu
 (Vojtěch Mauritz)

2017, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//yb1upm// | Bezpečnost společnosti / Řízení environmentálních rizik | Theses on a related topic

Zemědělský Brownfield Stará Ves nad Ondřejnicí - možnosti budoucího využití
 (Nikol Měřvová)

2020, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/140879 | Stavební inženýrství / Městské inženýrství | Theses on a related topic

Návrh možností revitalizace brownfield Dvůr Peškov
 (Iveta Surová)

2016, Bakalářská práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//31xg3y// | Krajinářství / | Theses on a related topic

Návrh možností pro nové využití sociálního brownfield - zámek Dívčí Hrad
 (Tereza Voláková)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129752 | Nerostné suroviny / Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields | Theses on a related topic

Regenerace prostoru brownfield
 (Adam Kořistka)

2016, Bakalářská práce, Zahradnická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//qg94q5// | Zahradní a krajinářská architektura / Zahradní a krajinářská architektura | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 22 theses)