Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

dobyvaci prostory

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 29 theses)
Dobývací prostor Mlékovice a následná těžba stavebního kamene
 (Pavel Jiráček)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129945 | Hornictví / Těžba nerostných surovin a jejich využívání | Theses on a related topic

Původ důlních vod v oblasti zrušeného dobývacího prostoru Zbýšov u Brna
 (Veronika Kršková)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hbgjg/ | Geologie / Geologie aplikovaná a environmentální | Theses on a related topic

Vybudování úložiště litého granulátu, dobývací prostor doly Bílina
 (Kateřina Štolová)

2013, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/97788 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Theses on a related topic

Změny krajiny v dobývacím prostoru Vítkovice od roku 1836 do současnosti
 (Marek VÁCLAVEK)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//9adgvm// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana a tvorba krajiny | Theses on a related topic

Režim podzemních vod v okolí dobývacího prostoru štěrkopísků Tovačov
 (Michal Nožička)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i83c9/ | Geologie / | Theses on a related topic

Krajina dobývacího prostoru Mariánské Hory od poloviny 19. století do současnosti
 (Martina SZALAYOVÁ)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//ofliv1// | Geografie / Fyzická geografie a geoekologie | Theses on a related topic

Režim podzemních vod v okolí dobývacího prostoru Týniště nad Orlicí
 (Zuzana Schwarzová)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hzbdx/ | Geologie / | Theses on a related topic

Výzkum umísťování staveb a zařízení v dobývacích prostorech a chráněných ložiskových územích.
 (Bohumil Néč)

2017, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/127407 | Hornictví / Hornictví a hornická geomechanika | Theses on a related topic

Návrh technologie těžby ložiska štěrkopísků v ploše bývalého úložiště výpěrků v dobývacím prostoru Tovačov 4.
 (Josef Zapletal)

2018, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141663 | Hornictví / Těžba nerostných surovin a jejich využívání | Theses on a related topic

Návrh na rozšíření těžby v dobývacím prostoru Jistec II
 (Pavel Batěk)

2018, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129782 | Hornictví / Těžba nerostných surovin a jejich využívání | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 29 theses)